Tutaj jesteś

Impreza masowa – definicja i warunki jej zorganizowania

20 maja 2023 Elektronika Impreza masowa


Zabezpieczanie imprez, w których bierze udział wielu ludzi to prawdziwe wyzwanie dla organizatorów. Ochrona imprezy powinna być skuteczna, ale też dyskretna, ponieważ nie może przeszkadzać uczestnikom wydarzenia. Poza zapewnieniem ochrony uczestnikom i wykonawcom organizator powinien zadbać również o sprzęt i wyposażenie, aby nie uległy one uszkodzeniu. Dowiedz się, czym jest ochrona na imprezy i co jest gwarancją udanej organizacji.

Co to jest impreza masowa?

Imprezą masową nazywamy wydarzenie o charakterze rozrywkowym, sportowym lub artystycznym, w którym bierze udział duża liczba osób. Według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, o takim wydarzeniu mówimy, gdy odbywa się na stadionie (lub na innym terenie niebędącym obiektem), a liczba miejsc zagwarantowanych przez organizatora dla uczestników wynosi powyżej 1000. Zgodnie z tą ustawą imprezą masową jest również wydarzenie odbywające się w obiekcie (np. w hali sportowej), a liczba miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 500.

Jak widać, zapewnienie profesjonalnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy jest kluczowe, aby wydarzenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej leży po stronie jej organizatora, ponieważ to on ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem wydarzenia.

Jakie są warunki zorganizowania imprezy masowej?

Warunki zorganizowania imprezy masowej określono w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych (DZ.U.2022.1466). Organizator jest zobowiązany m.in. do:

  • uzyskania zezwolenia od właściwego organu administracji publicznej,

  • zapewnienia udziału służb porządkowych i informacyjnych,

  • zapewnienia pomocy medycznej, sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz określenia dróg ewakuacyjnych.

Do tego dochodzi stworzenie planu imprezy, jej regulaminu oraz instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji np. pożaru lub wybuchu paniki. Powyższymi zobowiązaniami zajmuje się sam organizator lub jego reprezentant, którym może być np. agencja ochrony oferująca kompleksowe usługi w zakresie organizowania imprez masowych. Dla klienta to znakomite rozwiązanie z punktu widzenia ekonomicznego i praktycznego – chodzi tutaj głównie o optymalizację kosztów organizacji i o oszczędność czasu.

Na czym polega zabezpieczanie imprez masowych?

Ochrona imprez ma na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Nie wystarczy jednak sama obecność pracowników ochrony i służby informacyjnych – każda organizacja wydarzenia musi być poprzedzona przygotowaniem planów zabezpieczenia. Obecnie imprezy masowe zabezpieczane są przez profesjonalne agencje ochrony, które zatrudniają odpowiednio przeszkolony personel oraz korzystają z nowoczesnych technologii.

Do standardów na imprezach zalicza się kontrolę biletów, kontrolę dostępu, zarządzanie tłumem, dyskretne patrole, zabezpieczenie mienia i sprzętu, a także zapewnienie wsparcia medycznego i przeciwpożarowego. Specjalistyczna ochrona na imprezy może obejmować również prześwietlarki RTG oraz bramki do wykrywania metalu.

Redakcja korpol.pl

Hej! Witamy na blogu Korpol! Znajdziesz tutaj masę artykułów, dotyczących nowych technologii, IT i komputerów. Dowiedz się jak przebiega proces projektowania gier internetowych i jakie języki programowania są najciekawsze. Poznaj niesamowite funkcje smartfonów, dzięki którym zadbasz o swój telefon! Zostań z nami na dłużej.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

elektronika